مهندسی برق (فروش مجموعه آموزشی متلب و...)
مقاله 4
نوشته شده توسط وحید منجزی

عنوان :

ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و

توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الکتریکی


چکیده :

تخمین طول عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع از دغدغه های اصلی اغلب دارندگان این تجهیزات، مخصوصا در مواقعی که ترانسفورماتور در شرایط اضافه بار پیوسته یا اضافه بارهای دوره ایی قرار می گیرد، می باشد . این مقاله، به ارزیابی عمر عایقی یک ترانسفورماتور قدرت تحت استرسهای مختلف حرارتی، الکتریکی و محیطی می پردازد. ابتدا به بررسی مدل تنش حرارتی یک ترانسفورماتور قدرت با استفاده از معادله آرینیوس پرداخته و سپس مدل بدست آمده بر اساس تنش الکتریکی اصلاح می گردد . در ادامه با استفاده از مفهوم پیری عایقی و ضریب افزایش پیری، مقدار کاهش عمر نرمال ترانسفورماتور بواسطه اضافه بار ایجاد شده بر روی ترانسفورماتور یا افزایش دمای محیط، با توجه به توصیه های استاندارد تعیین می گردد . درانتها از روابط پیری عایقی برای تخمین مقدار کاهش عمر مفید یک ترانسفورماتور نمونه استفاده می گردد.


منبع : http://www2.tavanir.org.ir/dm

نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

دانلود مقاله


قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید